Project Description

Il·lustració versionant El Rai de la Medusa de Géricault per a la coberta del nou àlbum d’Egon Soda, Bella Aurora (2022).

Ilustración versionando La balsa la Medusa de Géricault para la cubierta del nuevo àlbum d’Egon Soda, Bella Aurora (2022).

Illustration after Géricault’s The raft of the Medusa for the new Egon Soda’s album, Bella Aurora (2022).