Project Description

Il·lustració d’una fulla de ginko biloba per edició limitada d’espelmes perfumades (Cerabella).

Ilustración de hoja de de ginko biloba para edición limitada de velas aromáticas (Cerabella).

Ginko biloba leaf illustration for a limited edition of scented candles (Cerabella).