Project Description

Arrels/Quadern de Camp
Il·lustracions per la revista Arrels (núm.1)

Ilustraciones para la revista Arrels (núm.1)

Illustrations for Arrels magazine (issue num.1)