Project Description

Arrels/Quadern de Camp
Il·lustracions per la revista Arrels (núm.7)

Ilustraciones para la revista Arrels (núm.7)

Illustrations for Arrels magazine (issue num.7)