Project Description

Un judici per a la història
Il·lustració editorial per a la Revista Sàpiens (núm. 212)

Ilustración editorial para la revista Sàpiens (núm.212)

Editorial illustrations for Sàpiens magazine (num. 212)