Project Description

Il·lustracions pel lyric video d’Egon Soda “Ortigas en tu nombre” (Raimon Fransoy).
Enllaç al video complert.

Ilustraciones para el lyric video de Egon Soda “Ortigas en tu nombre” (Raimon Fransoy).
Enlace al video completo.

Illustraciones for Egon Soda’s lyric video “Ortigas en tu nombre” (Raimon Fransoy).
Link to the complete video.