Project Description

Il.lustració per una de les 12 fites de la Jornada Anual de l’Acord Ciutadà de Barcelona.

Ilustración para uno de los 12 objetivos de la Jornada Anual de l’Acord Ciutadà de Barcelona.

Illustration for one of the 12 goals established in the Jornada Anual de l’Acord Ciutadà de Barcelona.